تماس با ما

تجهیزات لجستیک تخلیه و بارگیری

همسطح کننده هیدرولیکی

هیدرولیک لولایی نرمال سری NHD
هم سطح کننده هیدرولیک،سطح متحرک شیب داریست که از دو جک هیدرولیک وسازه فلزی با تقویت زیرین تشکیل شده است..
هم سطح کننده هیدرولیک،سطح متحرک شیب داریست که از دو جک هیدرولیک وسازه فلزی با تقویت زیرین تشکیل شده است سطح شیبدار از ورق عاجدار با ضخامت 6 میلیمتر و لبه متحرک با ضخامت 10 میلیمتر می باشد. سیستم هیدرولیک با مدار فرمان و با استفاده از دو جک هیدرولیک امکان افزایش ارتفاع تا 60 سانتی متر و کاهش ارتفاع تا 30 سانتی متر را فراهم میاورد...
هیدرولیک لولایی نرمال
بازگشت به محصولات
هیدرولیک لولایی لبه دار SHD
هم سطح کننده هیدرولیک لبه دار ، سطح متحرک شیب داریست که از دو جک هیدرولیک وسازه فلزی با تقویت زیرین تشکیل شده است..
هم سطح کننده هیدرولیک لبه دار، سطح متحرک شیب داریست که از دو جک هیدرولیک وسازه فلزی با تقویت زیرین تشکیل شده است سطح شیبدار از ورق عاجدار با ضخامت 6 میلیمتر و لبه متحرک با ضخامت 10 میلیمتر با لبه ایمنی که مانع سقوط لیفتراک ویا جک پالت می باشد. سیستم هیدرولیک با مدار فرمان و با استفاده از دو جک هیدرولیک امکان افزایش ارتفاع تا 60 سانتی متر و کاهش ارتفاع تا 30 سانتی متر را فراهم میاورد...
هیدرولیک لولایی لبه دار
بازگشت به محصولات
هیدرولیک تلسکوپی سری HTD
هم سطح کننده تلسکوپی(کشویی) پل رابطی بین کف تریلی با سطح سکوی بارگیری ایجاد می کند.
هم سطح کننده تلسکوپی( کشویی) پل رابطی بین کف تریلی با سطح سکوی بارگیری ایجاد می کندکه می تواند بصورت مداوم بر روی آن عملیات تخلیه وبارگیری انجام گیرد.این هم سطح کننده دارای پاور پک هیدرولیک وجکهای هیدرولیکی است که به صورت تلسکوپی(کشویی) تنظیم می شود.. این دستگاه از ایمنی بالایی برخوردار است و مناسب سکوهای بارگیری با تردد بالا میباشد..
هیدرولیک تلسکوپی
بازگشت به محصولات
هیدرولیک دومنظوره (تلسکوپی - لولایی) سری TNHD
هم سطح کننده ویژه ( تلسکوپی - لولایی ) پلی خواص بین کف تریلی با کامیون و... و سطح سکوی بارگیری ایجاد می کند.
هم سطح کننده ویژه ( تلسکوپی - لولایی ) پلی خواص با سازه فلزی تقویت شده ، سطح متحرک شیب داری است که بین کف تریلی با کامیون و... و سطح سکوی بارگیری ایجاد می کند که می تواند با هر شرایطی عملیات تخلیه وبارگیری انجام گیرد.این هم سطح کننده دارای پاور پک هیدرولیک ودارای پنج جک هیدرولیکی است که به صورت تلسکوپی(کشویی) وباله دو منظوره کشویی ولولایی تنظیم می شودو از سازه فلزی با تقویت زیرین تشکیل شده است ، سطح شیبدار از ورق عاجدار با ضخامت 6 میلیمتر و لبه متحرک با ضخامت 10 میلیمتر. سیستم هیدرولیک با مدار فرمان اتومات و با استفاده از دو جک هیدرولیک امکان افزایش ارتفاع تا 60 سانتیمتر وکاهش ارتفاع تا 30 سانتیمتر را فراهم میسازد
هیدرولیک دومنظوره (تلسکوپی - لولایی)
بازگشت به محصولات

مینی همسطح کننده

لولایی نرمال سری NMD
مینی همسطح کننده ،نوعی پل بارگیری میباشد
در خیلی از کارخانه ها و مراکز صنعتی امکان تخریب سکوی بارگیری جهت قرارگیری همسطح کننده هیدرولیک در سکو وجود ندارد یا اینکه از قبل چاله آماده نشده، در این موارد اقتصادی تر و فنی تر این هست که مینی همسطح کننده در لبه سکو نصب شود و به دو صورت دستی و یا هیدرولیک قابل ارائه می باشد
لولایی نرمال
بازگشت به محصولات
لولایی لبه دار سری SMD
مینی همسطح کننده لبه دار ،نوعی پل بارگیری با درجه امنیتی بالا میباشد
مینی همسطح کننده لبه دار ، به دلیل دارا بودن لبه ایمنی در انتهای همسطح کننده ، مانع سقوط لیفتراک ویا جک پالت میشود وحس امنیت بالاتری ایجاد میکند ، مینی همسطح کننده لبه دار به دو صورت دستی و یا هیدرولیک قابل ارائه می باشد
لولایی لبه دار
بازگشت به محصولات

رمپ بارگیری

رمپ بارگیری ثابت سری RN
همسطح کننده ثابت ،با نامهای رمپ محوطه باز،رمپ بارگیری و ... نام برده میشود.
همسطح کننده ثابت درصنعت نامهای مختلفی دارد: رمپ محوطه باز،رمپ بارگیری، سکوی بارگیری و... همسطح کننده ثابت در گروه تجهیزات لجستیکی دسته بندی می شود، به کمک چنین محصولی ، لیفتراک می تواند به طور مستقیم به درون کانتین خودرو وارد و خارج شده و فرآیند بارگیری یا تخلیه را تا حدود ده دقیقه کاهش دهد.
رمپ بارگیری ثابت
بازگشت به محصولات
رمپ بارگیری متحرک دستی سری RPM
همسطح کننده متحرک از نوع دستی ،با نامهای رمپ محوطه باز،رمپ پرتابل و ... نام برده میشود.
همسطح کننده متحرک درصنعت نامهای مختلفی دارد: رمپ محوطه باز،رمپ متحرک، سکوی بارگیری متحرک و... همسطح کننده متحرک نوعی مکانیزم هیدرولیکی است (دو نوع دستی وکاملا برقی) و در گروه تجهیزات لجستیکی دسته بندی می شود، سیستم محرک این محصول دارای پاور پک هیدرولیک دستی ویک جفت جک مکانیکی بوده و به کمک چنین محصولی ، لیفتراک می تواند به طور مستقیم به درون کانتین خودرو وارد و خارج شده و فرآیند بارگیری یا تخلیه را تا حدود ده دقیقه کاهش دهد و تغییر ارتفاع رمپ بین 110 الی 150 قابل تنظیم میباشد .
رمپ بارگیری متحرک دستی
بازگشت به محصولات
رمپ بارگیری متحرک برقی سری RPE
همسطح کننده متحرک از نوع برقی ،با نامهای رمپ محوطه باز،رمپ پرتابل و ... نام برده میشود.
همسطح کننده متحرک درصنعت نامهای مختلفی دارد: رمپ محوطه باز،رمپ متحرک، سکوی بارگیری متحرک و... همسطح کننده متحرک نوعی مکانیزم هیدرولیکی است (دو نوع دستی وکاملا برقی) و در گروه تجهیزات لجستیکی دسته بندی می شود، سیستم محرک این محصول ترکیبی از پاور پک هیدرولیک برق و یک جفت جک مکانیکی و یک عددالکترو موتور میباشد ، به کمک چنین محصولی ، لیفتراک می تواند به طور مستقیم به درون کانتین خودرو وارد و خارج شده و فرآیند بارگیری یا تخلیه را تا حدود ده دقیقه کاهش دهد ، ارتفاع این محصول بین 110 الی150 سانتیمتر قابل تنظیم جهت بارگیری میباشد.
رمپ بارگیری متحرک برقی
بازگشت به محصولات
رمپ بارگیری سفارشی سری RPC
همسطح کننده ثابت ،با نامهای رمپ محوطه باز،رمپ بارگیری و ... نام برده میشود.
همسطح کننده ثابت درصنعت نامهای مختلفی دارد: رمپ محوطه باز،رمپ بارگیری، سکوی بارگیری و... همسطح کننده ثابت در گروه تجهیزات لجستیکی دسته بندی می شود، به کمک چنین محصولی ، لیفتراک می تواند به طور مستقیم به درون کانتین خودرو وارد و خارج شده و فرآیند بارگیری یا تخلیه را تا حدود ده دقیقه کاهش دهد.
رمپ بارگیری سفارشی
بازگشت به محصولات

داک لولر عمودی

دستی سری VMD
نوعی پل ارتباطی با سازه فلزی ، بین سکوی بارگیری و تریلی میباشد
در صنعت ابزارهای زیادی وجود دارد که سرعت تخلیه وبارگیری را بالا میبرد. میتوان از انواع ان پل ارتباتی (بریج) را نام برد , این محصول نوعی پل ارتباطی با سازه فلزی , بین سکوی بارگیری و تریلی میباشد , از پل بارگیری برای سهولت در امر تخلیه وبارگیری توسط جک پالت,چهار چرخ و ... استفاده میشود,که می تواند به دوصورت هیدرولیک و دستی ارائه شود , تا زمان تخلیه وبارگیری را به حدود ده دقیقه کاهش دهد
دستی
بازگشت به محصولات
هیدرولیک سری VHD
نوعی پل ارتباطی هیدرولیکی با سازه فلزی ، بین سکوی بارگیری و تریلی میباشد
در صنعت ابزارهای زیادی وجود دارد که سرعت تخلیه وبارگیری را بالا میبرد. میتوان از انواع ان پل ارتباتی (بریج) را نام برد , این محصول نوعی پل ارتباطی هیدرولیکی با سازه فلزی , بین سکوی بارگیری و تریلی میباشد , از پل بارگیری برای سهولت در امر تخلیه وبارگیری توسط جک پالت,چهار چرخ و ... استفاده میشود,که می تواند به دوصورت هیدرولیک و دستی ارائه شود , تا زمان تخلیه وبارگیری را به حدود ده دقیقه کاهش دهد
هیدرولیک
بازگشت به محصولات

داک شلتر (چادر بارگیری - هوابند)

ورقه ای سری TCD - ICD
این نوع داک شلتر، از جنس ورقه ای ساخته میشود و هوابندی خوبی ایجاد میکند
داک شلتر ورقه ای با پوشاندن دور تریلی ویا هرنوع وسیله باربری در هنگام تخلیه و بارگیری، از ورود گرد و غبار، آلودگی و حشرات به داخل انبار و اتلاف انرژی جلوگیری می کند که از جنس پی وی سی با ضخامت 5 میلی متر ساخته میشود، طراحی داک شلتر به گونه ای میباشد که از نفوذ باد وباران در محل تخلیه وبارگیری جلوگیری میکند .
ورقه ای
بازگشت به محصولات
سیل سری TSD - ISD
این نوع داک شلتر، از جنس ابری میباشد و هوابندی خوبی ایجاد میکند
داک شلترابری(سیل) با پوشاندن دور تریلی ویا هرنوع وسیله باربری در هنگام تخلیه و بارگیری، از ورود گرد و غبار، آلودگی و حشرات به داخل انبار و اتلاف انرژی جلوگیری می کند ، طراحی داک شلتر به گونه ای میباشد که، مانع نفوذ هر نوع آلودگی به داخل انبار میشود،همچنین از نفوذ باد وباران در محل تخلیه وبارگیری جلوگیری میکند .
سیل
بازگشت به محصولات
بادی سری TAD
داک شلتر بادی بهترین انتخاب مشتری از مجموعه شلتر ها میباشد
داک شلتر بادی ، هوابندی کاملی را با وجود سیستم پنوماتیک در اطراف کانتینر به وجود می آورد در این مدل داک شلتر،محل خروجی بارکاملا ایروله میشود و نسبت به انواع دیگر داک شلتر ها انتخاب بهتری میباشد.
بادی
بازگشت به محصولات
داک تونل (سوله متحرک) سری DT
داک تونل ، سازه متحرک پرکاربرد ، ترکیبی از پروفیلهای فلزی و وپی وی سی میباشد .
داک تونل ،سازه متحرک پرکاربردیست که از جنس پروفیل گالوانیزه وپارچه پی وی سی ساخته میشود و در محوطه های باز و یا مسقف و برای مصارف مختلف (پارکینگی متحرک ، سوله متحرک ، فضاهایی برای تخلیه و بارگیری و....) استفاده میشود
داک تونل (سوله متحرک)
بازگشت به محصولات
گاید (هدایت کننده تریلی) سری WG
گاید یک هدایتگر برای تریلی به محل سکوی بارگیری میباشد
هدایت گر تریلی یک نوع راهنمای کاربردی میباشد و برای هدایت تریلی به محل تعیین شده با همسطح کننده بر روی سکوی بارگیری میباشد و مانع برخورد احتمالی نا متعارف با همسطح کننده میشود
گاید (هدایت کننده تریلی)
بازگشت به محصولات

دربهای اتوماتیک صنعتی - پارکینگی - لوکس

درب باکس سکشنال

صنعتی سری BSI
درب باکس سکشنال ، گذینه مناسبی برای دربهای اشیانه ، کارخانجات وسوله ها با ابعاد بزرگ و صنعتی می باشد.
درب باکس سکشنال با توجه به امکان ساخت ان با ابعاد بزرگ صنعتی ،محصول مناسبی برای دربهای سازه ها وسوله ها و انبارهای بزرگ صنعتی میباشد ، سیستم حرکتی در باکس سکشنال صنعتی به دو صورت صورت هیدرولیک و الکترو مکانیک قابل ساخت و اجرا میباشد .
صنعتی
بازگشت به محصولات
لوکس سری BSL
درب اتوماتیک مدرن باکس سکشنال ، لوکس وزیبا
این نوع درب به صورت یک تیکه ساخته می شود و کل فضای ورودی را در زمان بسته بودن پوشش می دهد که زیبایی خاصی به نمای ساختمان می دهد. نمای درب می تواند کاملا متنوع بوده و با نمای ساختمان یا سازه هم خوانی داشته باشد. سیستم محرک درب می تواند هیدرولیک و یا الکترومکانیک باشد.
لوکس
بازگشت به محصولات
گاراژ (پارکینگی) سری BSG
درب اتوماتیک مدرن باکس سکشنال ، گذینه منحصر به فردی برای دربهای پارکینگی شما میباشد
درب باکس سکشنال پارکینگی به صورت یک تیکه ساخته می شود و کل فضای ورودی را در زمان بسته بودن پوشش می دهد که زیبایی خاصی به نمای ساختمان می دهد. نمای درب می تواند کاملا متنوع بوده و با نمای ساختمان یا سازه هم خوانی داشته باشد. سیستم محرک درب می تواند هیدرولیک و یا الکترومکانیک باشد.
گاراژ (پارکینگی)
بازگشت به محصولات

درب سکشنال

صنعتی سری SI
درب سکشنال صنعتی ، برای ورودی کارخانجات وسوله ها استفاده میشود
درب های سکشنال صنعتی، نوعی از درب های اتوماتیک مستحکم و ایمن هستند که در نوع صنعتی تولید می شوند. درب های سکشنال صنعتی با امکان افزودن درب نفررو، و عایق حرارت بودن، دارای امنیت بالایی نیز هستند.درب های سکشنال مناسب ورودی هایی هستند که تردد زیاد صورت می گیرد و با سرعت نسبی زیاد باز و بسته شده و ضمن حفظ انرژی سالن های صنعتی، امنیت آنها را نیز تامین می کند. درب های سکشنال از جنس ساندویچ با ضخامت 42 میلیمتر با دو لایه ورق پیش رنگ شده گالوانیزه و فوم عایق با چگالی kg/m3 42 و ضریب حرارتی K=0/43 تشکیل شده است. پانل ها با لولای استیل و یا گالوانیزه به یکدیگر متصل شده اند.
صنعتی
بازگشت به محصولات
لوکس سری SL
درب اتوماتیک مدرن سکشنال ، لوکس وزیبا
درب سکشنال لوکس چند تیکه از ورق گالوانیزه و فوم تزریقی ویا از پنلهای پلی کربنات ساخته می شود و کل فضای ورودی را در زمان بسته بودن پوشش می دهد که زیبایی خاصی به نمای ساختمان می دهد. نمای درب می تواند کاملا متنوع بوده و با نمای ساختمان یا سازه هم خوانی داشته باشد. مکانیزم خاص درب اتوماتیک سکشنال باعث می شود که به کمک فنرهای بالانس و ریلهای خاص، درب در زیر سقف جمع شده و حجم فضای محدودی از پارکینگ را اشغال کند سیستم محرک درب بسته به نوع وتنوع ان با ولتاژهای 24،220،380 ولت استفاده میشود
لوکس
بازگشت به محصولات
گاراژ (پارکینگی) سری SG
درب اتوماتیک مدرن سکشنال پارکینگی یا دربهای زیرسقفی ، مناسب برای پارکینگهایی با تردد بالا می باشند .
این نوع درب چند تیکه از ورق گالوانیزه و فوم تزریقی ساخته می شود و کل فضای ورودی را در زمان بسته بودن پوشش می دهد و مصرف بسیاری در پارکینگ ساختمانهای هوشمند و مدرن امروزی دارند. درب اتوماتیک سکشنال (زیرسقفی)، استاندارد روز اروپا می باشندکه زیبایی واستحکام و امنیت خواصی را ایجاد میکند . فضای لازم برای نصب درب سکشنال 25 سانت از ارتفاع می باشد. ، سیستم محرک درب از نوع موتور گیر بکسی 24،220،380 ولت میباشد
گاراژ (پارکینگی)
بازگشت به محصولات
درب سریع سری HSD
این نوع دربها ، با سرعت یک الی چهار متر بر ثانیه طراحی وتولید میشود
اين دربها با سرعت بازشو یک الی چهار متر بر ثانيه امكان ويژه اي جهت افزايش بهره وري محيط هاي صنعتي و جلوگيري از طراحی این محصول به منظور جداسازی فضاهای داخلی و خارجی به شکلی است که علاوه بر مجزا نمودن بخش های مختلف بطورکامل، امکان عبور و مرور بسیار سریع و آسان را فراهم می نماید. سرعت بازو بسته شدن درب سریع السیر(بالارونده) بین 1 تا 4 ثانیه بر متر در هنگام بازشو است .این سرعت منحصر به فرد امكاني جهت كاهش اتلاف وقت جهت تردد ليفتراك ها و وسائل نقليه در كارخانه و نيز امكان بسيار مناسبي جهت جلوگيري از هدر رفتن انرژی تا 80 درصد در انرژي ميباشد.
درب سریع
بازگشت به محصولات

درب بای فولد

صنعتی سری BFI
درب بای فولد به صورت دو تیکه در سازه های صنعتی ساخته می شود
این نوع درب به صورت دو تیکه ساخته می شود ، درب بای فولد با توجه به امکان ساخت ان با ابعاد بزرگ صنعتی ،محصول مناسبی برای دربهای سازه ها وسوله ها و انبارهای بزرگ صنعتی با سیستم هیدرولیک و الکترو مکانیک قابل ساخت و اجرا میباشد ، درب های بای فولد را می توان با ابعاد بزرگتری (ارتفاع تا حدود 20 متر و عرض تردد تا 30 متر) نسبت به تمامی دربهای موجود ساخت.
صنعتی
بازگشت به محصولات
لوکس سری BFL
درب اتوماتیک مدرن بای فولد ، لوکس وزیبا
این نوع درب به صورت دو تیکه ساخته می شود و کل فضای ورودی فروشگاه را در زمان بسته بودن پوشش می دهد که زیبایی خاص و خیره کننده ای به نمای ساختمان می دهد که نمای درب می تواند کاملا متنوع بوده و با نمای ساختمان یا سازه همخوانی داشته باشد. می توان نمای درب را از شیشه، طلق، چوب، ورق کامپوزیت و ... و حتی جزیی از نمای ساختمان باشد. محرک درب می تواند هیدرولیک، الکترومکانیک و موتورهای گیربکسی باشد.
لوکس
بازگشت به محصولات
گاراژ (پارکینگی) سری BFG
درب اتوماتیک مدرن بای فولد پارکینگی ، درب کاملا ایمن
این نوع درب به صورت دو تیکه ساخته می شود و کل فضای ورودی پارکینگ را در زمان بسته بودن پوشش می دهد که استحکام بالایی به ورودی ساختمان می دهد ، نمای درب می تواند کاملا متنوع بوده و با نمای ساختمان یا سازه همخوانی داشته باشد. می توان نمای درب را از شیشه، طلق، چوب، ورق کامپوزیت و ... و حتی جزیی از نمای ساختمان باشد. محرک درب می تواند هیدرولیک، الکترومکانیک و موتورهای گیربکسی باشد.
گاراژ (پارکینگی)
بازگشت به محصولات
درب آشیانه هواپیما سری ACHD
انواع مختلف دربهای اتوماتیک فوق ایمنی برای عبور هواپیما به آشیانه
انواع دربهای آشیانه ، جهت عبور هواپيما هاي مختلف به آشيانه جهت تعميرات اساسی و سرويس هاي دوره اي ، درب هايي با عرض و ارتفاع هاي زياد با شکلهاي مختلف طراحي و اجرا مي گردد. دربهای آشيانه در انواع ریلی ، بای فولد ، پی وی سی دولایه و باکس سکشنال جهت ورودي وحفاظ آشيانه انواع هواپيما و همچنين در سوله هاي عظیم با ابعاد بزرگ طراحی و تولید میشود و براي فرودگاه ها و كارخانجات صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند.
درب آشیانه هواپیما
بازگشت به محصولات
درب نواری (استریپ) سری SD
درب استریپ نواری شفاف پر کاربرد در کارخانجات
درب پرده ای استریپ نواری شفاف از انواع درب در محیطهای صنعتی میباشد وباعث ایزوله شدن فضای داخل وبیرون سوله میشود.این .لیفتراک ویا جک پالت با برخورد با لایهای درب پرده ای استریپ از لای آن رد میشود وبه لحاظ قیمتی سطح پایینتری نصبت به دربهای صنعتی دیگر دارا میباشد.
درب نواری (استریپ)
بازگشت به محصولات

درب کرکره ای (رول آپ)

صنعتی سری RSI
كركره اتوماتيك صنعتی،مورداستفاده در کارخانجات با برق سه فاز
کرکره اتوماتیک صنعتی ، این نوع کرکره ها که معمولا از تیغه های با عرض 100 و 125 و 140 میلیمتر با موتورهای سه فاز با 170،250،350،500،750،1000 نیوتون استفاده میشوند وعمدتا در کارخانجات با توجه به اینکه دارای استحلاک کمتری میباشند مورد استفاده قرار میگیرند.
صنعتی
بازگشت به محصولات
شفاف سری RST
کرکره شفاف پلی کربنات ، زیبا و مقاوم در برابر ضربه
این نوع کرکره با شرایط خاص وزیبایی دلچسب آن دارای استحکام ومقاومت بالا ، با بهره بردن از لولهای استیل بین تیغه ها استحکام بالایی پیداکرده ودر برابر ضربه های شدید استوار میماند.
شفاف
بازگشت به محصولات
خانگی فروشگاهی ، پارکینگی سری RSH - RSL - RSG
كركره اتوماتيك ، حافظ امنيت وزیبایی هر ساختماني محصوب مي شود
کرکره اتوماتیک ،کرکره ای جهت اماکن مسکونی و اداری لوکس و ویلاهای شخصی علاوه بر زیبایی منحصر به فرد ساختمان شما،عایق مهمی برای جلوگیری از عبور گرد و غبار به داخل ساختمان است انواع پروفیل های موجود در کرکره با ابعاد 100و 80 و60 میلیمتر می باشد و کمترین سروصدا را در هنگام جابجایی ایجاد کند
خانگی فروشگاهی ، پارکینگی
بازگشت به محصولات
درب لولایی اتوماتیک سری AH
این نوع درب دارای استفاده صنعتی وخانگی میباشد
دربهای لولایی،در مصارف خانگی وصنعتی با توجه به متنوع بودن انواع ان ، و ترددهای متفاوت ، با ولتاژهای 24،220 ولت و وزنهای مختلف تمامی نیازهای خانگی وصنعتی را فراهم میسازد ، دربهای لولایی، دارای سیستمهای محرک هیدرولیکی ، الکترو مکانیکی و پنوماتیکی میباشد .
درب لولایی اتوماتیک
بازگشت به محصولات
درب ریلی اتوماتیک سری AS
محصول پر کاربرد وکم استهلاک خانگی و صنعتی میباشد
محصول پر کاربرد وکم استهلاک خانگی و پارکینگی و صنعتی ، با توانهای مختلف وبرق مورد نیاز 24،220،380 ولت و با توجه به گستردگی استفاده از آن ، تمامی نیازهای مشتریان در صنعت و... را تامین میکند.
درب ریلی اتوماتیک
بازگشت به محصولات

راه بند امنیتی

راه بند میله ای (اهرمی) سری BBG
راهبند میله ای جهت کنترل تردد در ورودی کارخانجات ، عوارضی ها و پارکینگ ها ، سازمانها و ... مورد استفاده قرار میگیرد
راهبند میله ای یکی از انواع راهبندها میباشد ، سیستم محرک این نوع راهبندها از نوع هیدرولیک و الکترو مکانیک می باشد که عبور و مرور وسایل نقلیه را کنترل مینماید ، کنترل راهبند میتواند با اجازه نگهبان توسط ریموت ، دستگاههای کارت خوان ، دکمه پوش باتن یا تجهیزاتی که به منظور کنترل عبور و مرور به راهبند متصل میشود ، صورت میگیرد
راه بند میله ای (اهرمی)
بازگشت به محصولات
راه بند ستونی سری RB
راهبند ستونی یا بولارد ، دارای ضریب امنیتی و ایمنی بالایی میباشد
راهبند ستونی یا بولارد ، به دلیل دارا بودن استحکام و امنیت بالا ، بیشتر در اماکن دولتی و نظامی که بدنبال امنیت بالایی میباشند ، مورد استفاده قرار میگیرد و دارای بدنه از جنس فولاد به شکل استوانه ای بوده و درون استراکچری که دور تا دور آن در کف زمین بتن ریزی شده قرار میگیرد تا در لحظه برخورد ، وسیله نقلیه متوقف شده ومانع از ورود وسیله نقلیه به محوطه شود .
راه بند ستونی
بازگشت به محصولات
راه بند زمینی (کف خواب) سری SRB
راه بند زمینی یا کف خواب ، یکی از قوی ترین وبا امنیت ترین راه بند ها میباشد
راه بند زمینی یا کف خواب ، به دلیل دارا بودن استحکام و امنیت بالا بیشتر در اماکن دولتی و نظامی که بدنبال امنیت بالایی میباشند ، مورد استفاده قرار میگیرد و این راه بند ها در مکان هایی با سطح امنیت فوق العاده بالا مورد استفاده قرار می گیرد و توانایی کنترل تردد و ورود غیر مجاز خودرو ها را با سرعت های بالا را دارد.راه بند های کف خواب همانطور که از نامشان مشخص است در زیز زمین دفن می شوند و به صورت باز شو می توانند تا ارتفاع 50 تا 90 سانتی متر بالا بیایند .
راه بند زمینی (کف خواب)
بازگشت به محصولات

راه بند پارکینگ

دستی سری PBM
راه بند اتوماتیک پارکینگ جهت اختصاصی کردن پارکینگ استفاده میشود
راه بند پارکینگی اتوماتیک ، این محصول پر کاربرد ، دارای دونوع سیستم محرک میباشد ، اولی : استفاده از برق شهری ، مناسب فضا های بسته و دوم : سیستم محرک سولار ( باطری خورشیدی ) به دلین عدم نیاز به برق شهری ، انتخاب مناسبی برای فضاهای باز میباشد و در جهت اختصاصی کردن پارکینگ شخصی استفاده میشود ، کاملا صرفه اقتصادی داشته وبا هزینه پاین میتوان این محصول را تهیه کرد ، این مدل به صورت اتومات عمل کرده و مانع پارک کردن غیر ، در محل پارکینگ شخصی میشود.
دستی
بازگشت به محصولات
اتوماتیک سری PBA
راه بند اتوماتیک پارکینگ جهت اختصاصی کردن پارکینگ استفاده میشود
راه بند پارکینگی اتوماتیک ، این محصول پر کاربرد ، دارای دونوع سیستم محرک میباشد ، اولی : استفاده از برق شهری ، مناسب فضا های بسته و دوم : سیستم محرک سولار ( باطری خورشیدی ) به دلین عدم نیاز به برق شهری ، انتخاب مناسبی برای فضاهای باز میباشد و در جهت اختصاصی کردن پارکینگ شخصی استفاده میشود ، کاملا صرفه اقتصادی داشته وبا هزینه پاین میتوان این محصول را تهیه کرد ، این مدل به صورت اتومات عمل کرده و مانع پارک کردن غیر ، در محل پارکینگ شخصی میشود.
اتوماتیک
بازگشت به محصولات

کاور استخر - سقف متحرک

سقف متحرک پی وی سی سری PSR
سقف های جمع شونده از جنس پی وی سی ، محصولی جدید و به روزی محسوب میشود
سقف های جمع شو محصولی جدید و به روزی محسوب می شوند و برای کاربری های مختلفی استفاده می شوند.سقف های برقی به سبب سبکی سازه و همینطور دوام پارچه و نوع سیستم حرکتی ،محصولی با صرفه اقتصادی و از لحاظ معماری مناسب برای تمامی فضاهای باز اعم از تجاری و مسکونی می باشند.در ایران به واسطه ی تنوع آب و هوایی باید برای هر منطقه از متریال خاص مقاوم منطبق با شرایط همان منطقه استفاده کرد.پارچه های پی وی سی استفاده شده در سقف جمع شونده با توجه به تکنولوژی ساخت آنها در دماهای مختلف از 30- تا 70+ درجه سانتیگراد مقاومت دارند. و برای هر منطقه آب و هوایی از بارانی و مرطوب ، گرم و شرجی مناسب می باشند.
سقف متحرک پی وی سی
بازگشت به محصولات
سقف متحرک سازه فلزی سری MSR
برای داشتن یک پوشش محکم و مطمئن الزاما از سقف متحرک فلزی استفاده میشود
انسان از دیر باز تا کنون به دنبال آرامش ،تنوع طلبی و رفاه بوده و در این راستا تلاش های گوناگونی انجام داده است . بشر امروزی با توجه به پیشرفته شدن و ماشینی شدن زندگی و کمبود ها بر آن شده است تا به بهترین شکل از کلیه امکانات خود در جهت ایجاد فضاهای بهینه بهترین استفاده را ببرد ، سقفهای متحرک در کافی شاپ ها تالارها استخر ها فضاهای عمومی و همچنین در حیاط منازل کاربرد دارند . به صورت کلی سقفهای متحرک در هر فضایی که قصد استفاده بهینه از انرژی را داشته باشد به کار می آید .
سقف متحرک سازه فلزی
بازگشت به محصولات
کاور استخر سری SPC
کاور استخر ، پوشش دهنده سطح استخر ، مانع تبخیر آب و کنترل میزان رطوبت و جلوگیری از رشد باکتری و قارچ ها میشود
گرد و غبار و عواملی مانند ریزش برگ درختان و باران و برف در زمستان جزو دغدغه های همیشگی صاحبان استخر ها می باشد ، این روکش ها که با آخرین استاندارد های بین ‌المللی ساخته شده‌اند ، دارای مقاومت بسیار بالایی هستند ، تبخیر آب یکی مشکلات همیشگی استخر ها بوده و خواهد بود و مشکلات زیادی را با خود به همراه دارد و قطعاً یکی از بهترین روش ‌های مقابله با این مشکل استفاده از کاور استخر میباشد .
کاور استخر
بازگشت به محصولات